За компанията Back

Архитектурно студио АБСТРАКТА е създадено през 2006 г. като сдружение на архитекти със сходни естетически критерии, изискания към качеството и опит в различни сфери на професията.

Дейността на АБСТРАКТА обхваща всички фази на проектантския процес – прединвестиционни проучвания и консултации, изработка на идейни, технически и работни проекти, определяне на бюджет, съдействие при избор на изпълнител, управление на проекти, авторски надзор.

Нашата философия: Винаги в крак с бъдещето!

You will need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for a better experience.