Награди Back

2-ра награда в ежегодния конкурс Идеален дом 2014, в категория „Обществен Интериор”

2-ра награда в годишни архитектурни награди Архинова 2014

1-ва награда в конкурса, обявен от Immorent AG за предложение за изготвяне на интериорен проект за Административна сграда Т.А.О., 2010

1-ва награда в конкурса, обявен от Immorent AG за Идеен проект за Жилищен комплекс, 2008

3-та награда в ежегодния конкурс Архидея 2006, в категория „Жилищни сгради”

1-ва награда в ежегодния конкурс Архидея 2006, в категория „Обществени сгради”

You will need Adobe Flash Player 10 (and above) and Javascript enabled for a better experience.